Podání podnětu

Podání podnětu k prošetření podvodu a nekalého jednání

Podvody představují závažný problém ovlivňující každou společnost. Proto DPOV, a.s. přijalo účinná opatření k předcházení vzniku finančních a majetkových ztrát v důsledku podvodného či jiného nekalého jednání. DPOV, a.s. v žádném případě netoleruje podvody či jiná nekalá jednání, všechny zjištěné případy budou řádně vyšetřeny a v konečné fázi z nich budou vyvozeny důsledky.

Zaměstnanci a obchodní partneři DPOV, a.s., i široká veřejnost, mají možnost významným způsobem pomoci při odhalení podvodu ve společnosti DPOV, a.s. a oznámit jej na anonymní e-mailovou adresu podvody@dpov.cz. Anonymní e-mailová adresa je spravována Compliance týmem DPOV, a.s., který oznamovatelům garantuje jejich plnou anonymitu. Oznamovatel bere na vědomí, že v případě anonymního podnětu mu nemůže být sdělen výsledek šetření.