Nabídka nepotřebného materiálu a zásob

Společnost DPOV, a.s. nabízí k odprodeji ze svého majetku nepotřebný materiál a zásoby náhradních dílů nevyužitých v rámci oprav kolejových vozidel. Jedná se o nepotřebné zásoby, které jsou fyzicky umístěné v jednotlivých provozních střediscích oprav DPOV, a.s.
V případě dotazů na technický stav materiálů a náhradních dílů, dokumentů kontroly a příslušných certifikátů kontaktujte vedoucího skladů příslušného Provozního střediska oprav DPOV, a.s., který je uveden u každého materiálu v tabulce. 

V případě dotazu na cenu materiálu kontaktujte oddělení obchodu DPOV, a.s.:

Ing. Marek Štefanský (vedoucí oddělení obchodu)
Husova 635/1b, 750 02 Přerov I - Město
tel: +420 601 060 450,
e-mail: marek.stefansky@dpov.cz.

Do ceny materiálů a náhradních dílů bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) dle platné zákonné úpravy a případné náklady na dodání materiálu. Žádost o zaslání cenové nabídky musí být zaslána v elektronické podobě (e-mailem) na uvedený kontakt. V případě zájmu o nabízené materiálové položky požadujeme od zájemce zaslat kontaktní osobě závaznou objednávku s podpisem oprávněné osoby. Na základě této objednávky bude následně vystavena faktura. Přehled nepotřebných zásob určených k prodeji naleznete na tomto odkazu: