Certifikace pracovišť

Našim zákazníkům nabízíme kvalitní služby s cílem zlepšovat a rozvíjet úroveň bezpečnostních systémů údržby, o čemž svědčí i to, že všechna naše pracoviště získala Osvědčení o shodě pro funkce údržby dle Nařízení EU 2019/779.
Dále jsou naše pracoviště certifikována systémem řízení jakosti dle ISO 9001:2015. Kvalita nabízených služeb a technický rozvoj pracovišť ovšem není vše. Naše společnost se dlouhodobě úspěšně zabývá otázkou účinné ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2015 a efektivním hospodařením s energiemi v souladu s ISO 50001:2018. Mimo tyto stěžejní certifikáty jsou též certifikována specializovaná pracoviště a procesy jako svařování, lepení, defektoskopie, opravy tlakových rozvaděčů, pracoviště kolovky a mnoho dalších.

V roce 2022 se DPOV, a.s. připojilo do programu SLEDUJEME CO2, jehož prostřednictvím získalo nezávislou značku společensky odpovědné společnosti – ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“), která odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti.