O společnosti DPOV, a.s.

DPOV, a.s., člen Skupiny ČD, je jedním z největších opravců železničních kolejových vozidel v České republice s dlouholetou tradicí se specializací na provádění periodických oprav a modernizací v segmentu osobních vozů, elektrických lokomotiv a jednotek, motorových vozů a jednotek a speciálních hnacích vozidel, a to včetně požadovaných změn a úprav zadaných objednatelem opravy.

DPOV, a.s. zajišťuje také opravy speciálních vozidel pro traťové hospodářství, provádí vyvazovací a hlavní opravy lokomotiv, opravy hnacích vozidel po násilném poškození, vykolejení nebo po střetech.
Opravy pro zahraniční zákazníky jsou prováděny včetně naturalizace, což je kompletní přizpůsobení vozidla pro provoz v dané zemi. 

Skupina ČD 

DPOV, a.s. je jako dceřiná společnost akciové společnosti České dráhy, a.s. členem Skupiny České dráhy.
Společnost DPOV, a.s. je podrobena jednotnému řízení společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO 70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039. Jediným akcionářem společnosti České dráhy, a.s. je Česká republika.

Cíle společnosti

Základním posláním DPOV, a. s. v rámci Skupiny ČD je zajišťovat periodické obnovy ŽKV vyšších stupňů, jejich modernizace, změny schválených stavů (rekonstrukce) a další druhy běžné údržby. Ambicí je vykonávat tyto činnosti efektivněji, hospodárněji, zkracováním opravných dob a zvyšováním provozuschopnosti prostřednictvím vyšší kvality prováděné práce. 

Dlouhodobým cílem DPOV, a. s. je nejen stabilizovat svoji pozici na domácím opravárenském trhu efektivním prováděním standardních opravárenských výkonů, ale také pokračovat v rozvíjení svého know-how. Jedná se zejména o posilování technologické, konstrukční a vývojové základny na všech pracovištích pro realizaci modernizací vyšších stupňů. 

Etický kodex

Etický kodex popisuje základní etické zásady a hodnoty, které společnost DPOV, a.s. ve svých činnostech naplňuje a ke kterým se hlásí. Deklaruje také způsoby chování společnosti k vám, našim zaměstnancům a obchodním partnerům.

Historie

DPOV, a.s. jakožto dceřiná společnosti Českých drah, a.s. vznikla 1.1.2007. Historie přerovského železničního opravárenství však sahá až do počátku 40. let 19. století.

Certifikace pracovišť

Našim zákazníkům nabízíme kvalitní služby s cílem zlepšovat a rozvíjet úroveň bezpečnostních systémů údržby.